Participa i opina!

Date: 30/05/2008

By: Marta Mallafrè

Subject: Pràctica web 2.0

Ai, ai, ai, estic fent aquesta pàgina web, traduint a tort i a dret i no sé ben bé què estic traduïnt...

—————


Contacta amb la biblioteca